Неонът е две неразделни части, където традиционните методи и технологии следват един друг. Неонът, който произвеждаме с нашето най-съвременно оборудване, става готов след процесите дизайн-проект-монтаж.