Камините на биоетанол са устройства, които използват биоетанол като гориво, за да създадат илюзията на огън и топлина в дома или други интериорни пространства. Те са популярни, защото не изискват комин или вентилационна система и предоставят декоративен ефект, съчетан с малко поддържане.